Информационни технологии  

                           

Обучаваща програма за запознаване с компютърната система.