Математика   

                                   

 Една интересна руска игра за половинки, третинки ...
  
Една игра със събиране и изваждане.За да играеш, кликни върху картинката.

  

 

 Още една интересна игра, скоято можеш да се упражнаваш да събираш, изваждаш, умножаваш и делиш. За да играеш, кликни върху бутончето START.

 

Провери  дали знаеш таблицата.

 

Още един начин да проверите знаете ли таблицата.