Външно оценяване

Тест по Български език и литература 2010 г. - ТУК
Тест по матеманика 2010 т. - ТУК
Тест по чавекът и природата - ТУК
Тест по човекът и обществото - ТУК
Ето още упражнения- ТУК