Външно оценяване

ТУК може да намерите тестове, давани в края на годината от МОМН за 2010 г.
  

Електронни тестове Тук. В горната част на теста има стрелка. С нея може да преминавате от един тест в друг.

 

Много полезен сайт ТУК.

 

Предлагам още тестове по човекът и обществото ТУК и човекът и природата ТУК.


 

<div style="width:425px;text-align:left"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;color: #0000CC;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="https://www.slideboom.com/presentations/352671/%D0%A2%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%92%D0%95-%D0%BF%D0%BE-%D0%A7%D0%9E-%D0%9C%D0%9E%D0%9C%D0%9D-4%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81" title="ТЕСТОВЕ по ЧО-МОМН-4клас">ТЕСТОВЕ по ЧО-МОМН-4клас</a><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="https://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="425" height="370" id="onlinePlayer352671"><param name="movie" value="https://www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=352671" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="flashVars" value="" /><embed src="https://www.slideboom.com/player/player.swf?id_resource=352671" width="425" height="370" name="onlinePlayer352671" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="https://www.macromedia.com/go/getflashplayer"allowScriptAccess="always" quality="high" bgcolor="#ffffff" allowFullScreen="true" flashVars="" ></embed></object><div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View <a href="https://www.slideboom.com" style="color: #0000CC;">more presentations</a> or <a href="https://www.slideboom.com/upload" style="color: #0000CC;">Upload</a> your own.</div></div>