Защо лъжат децата
 

 

Причините, които карат децата да избягват истината.

1. Средство за самоотбрана

Детето се защитава от опита на възрастните да контролират всичко; от съвети и препоръки, които всички до един са „задължени за изпълнение”.

На тях им е забранено едно, друго, трето, затова пък абсолютно задължително четвърто и пето. Нали трябва някак си да се защитават от това.

2. Бягство от отговорност

Това е още един вариант за самоотбрана.

Усещайки няколко пъти, че лъжата помага да си избяга от отговорност, детето ще я използва при удобен случай.

3. От срам

Никой не е застрахован срещу грешки. Дори най-примерните и най-положителните биха могли да излъжат, ако този път не са се справили добре и се срамуват от неуспеха си.

4. Страх да не загубят любовта ви

Нали и ние, възрастните, често не казваме цялата истина /в най-добрия случай/, или възторжено лъжем, за да запазим симпатията на близките си. А децата изцяло зависят от нашата любов. И от липса на опит или наивност те смятат, че лошата оценка може завинаги да ги лиши от нея.

5. От солидарност

Всеки ученик знае, че да издадеш приятел си е по-страшно, отколкото да излъжеш, защото следва презрение. И те предпочитат лъжата.

6. От вдъхновение

Подсъзнанието на детето наистина е област на фантазии. Детето твори, неговите творчески възможности се разкриват и се разкриват. Но ако тази вродена образност се съединява с лъжата, която попива от околната среда, то понякога се образува съвсем не-безобиден коктейл.

7. Като провокация

Детето разсъждава примерно така:” Ако не ме забелязват, ако възприемат всички мои старания като даденост, а обръщат внимание само тогава, когато съм се провинил, то – заповядайте – колкото искате!” В този случай желанието за внимание /дори отрицателно/ е по-силно, отколкото страхът да бъдеш наказан.

И накрая трябва да се отбележи, че да се борим с недостатъците на децата е безполезна загуба на сили, здраве и време. По-добре е да се учим да наблюдаваме, да анализираме, да растем с нашите деца и да поощряваме техните достойнтсва.