Патиланско обещание

            

Ние, Патиланци, даваме своята Патиланска дума:

Да бъдем трудолюбиви, упорити и старателни ученици.

Да се учим от мъдростите, които нашият народ е сътворил.

Нека те ни помагат, за да израснем умни и добри.

 

 

Бащина поука – синова сполука.

Блага реч железни врати отваря.

Безделието е майка на всички злини.

Бързата работа, два пъти работа.

Бори се със злото и викни на помощ доброто.

Без книга човек е като сляп.

Без наука няма сполука.

Всичко се купува само здраве не се купува.

В нужда се другар познава.

Доброто начало осигурява добър край.

Дълбока рана заздравява – лоша дума не се забравя.

Дето старо се не почита, там за добро недей пита.

Два пъти мери, веднъж режи.

Добро с добро се заплаща.

Добра дума цена няма.

Желаеш ли чуждото, загубваш своето.

Завистта е люта болест.

Здравето е най-голям имот.

Каквато попара си надробиш, такава ще сърбаш.

Който много чете, той много и знае.

Книгата е четири очи.

Който зло мисли, зло намира.

Който не работи, не бива да яде.

Не се ли помъчиш, няма да сполучиш.

На лъжата краката са къси.

Никой не се ражда научен.

Работата на ум учи.

Работата краси човека, мързелът го грози.

Сговорна дружина планина повдига.

Скромността краси човека.

Умът се с пари не купува, а най-много пари струва.

Човек се учи докато е жив. 

 

 

                                

            

      

 


Патилански правила

Присъединяваме се към наши приятели и приемаме техните правила и за наши.
Ще се стараем да ги спазваме и ще докажем, че Патиланците сме умни и добри деца.