Запознайте се с нас               

  
Това е нашата учителка г-жа Георгиева.                     

                 

А това е нашата класна стая в коледна украса./щракни върху надписа/