Към вас

                                           

                                Здравейте Патиланци!

Споделям тези мисли, чувства и вълнения на моя  колежка. Мога само да добавя своята голяма обич към вас!

                

 

И тази година дружбата ви с господин Компютър продължава. Докато играете и се забавлявате, ще получавате нова и полезна информация, ще се упражнявате, ще подготвяте уроците си. Новините от нашето „Патиланско царство” не ще останат назад.  

                                                    

  

Внимание! Внимание! Внимание!

 

 Приказка за безопасно сърфиране в интернет.

 

 

<div style="width:425px" id="__ss_3294844"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="https://www.slideshare.net/marianadr/ss-3294844" title="Правила за безопасен интернет">Правила за безопасен интернет</a></strong><object id="__sse3294844" width="425" height="355"><param name="movie" value="https://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=random-100227162807-phpapp01&stripped_title=ss-3294844&userName=marianadr" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse3294844" src="https://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=random-100227162807-phpapp01&stripped_title=ss-3294844&userName=marianadr" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object><div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="https://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="https://www.slideshare.net/marianadr">marianadr</a>.</div></div>


    

                                Сърфирам безопасно

      Седемте правила за безопасен Интернет

1. За да използвам компютъра, трябва да поискам разрешение от родителите си.

2. Ще пазя в тайна от всекиго своите пароли.

3. Ще отварям е-мейли от хора, които познавам.

4. Винаги ще казвам на родителите си, когато имам проблеми.

5. Ще използвам компютъра не повече от един час на ден.

6. Няма да давам името и адреса си на никого в Интернет.

7. Ще съгласувам с родителите си сайтовете в Интернет, които посещавам.