Ролята на родителите при изпълнение на домашните работи
 

                

Ролята на родителите

 при изпълнението на домашните работи

 

1. Помощта от възрастните трябва да се изразява само в създаването на външни условия за работа: организация на работното място и планиране изпълнението на задачите.

2. Изключва се намесата на родителите в подготовката на домашните задачи по отношение на съдържанието.

3. Всяка задача, изпълнена от детето, трябва да бъде  проверена и оценена. Резултати няма, ако процесът на     работа не е оценен. Детето трябва да знае, че се е справило,    а това, което не умее да прави все още, за него е нужно да поработи. Подписвайте проверената домашна работа.

4.  Домашните работи могат да играят ролята на      своеобразна рефлексия, когато детето разказва на     родителите си как се е представило в училище. Задачата       на възрастните е да го изслушат внимателно, да проявяват интерес и разбиране към неговия разказ, да задават въпроси.

 5. Детето привиква старателно да подготвя домашната си работа и когато то се справи успешно, без помощта на възрастния, това му носи удовлетворение и увереност в собствените сили.