Домашна работа

 

   
 


 


                                                                                        
 
 
                                                                                   

                                                       
                                                      

                 
                                                     
 
17.03.2011 г. Четвъртък: Движенията за нова просвета и за българска църква
 

 

15.03.2011 г Вторник: Живогъг на сушата
 
 


18.03.2011 г. Петък: Три изречения - упражнение за задаване на въпрос и отговор в мин. вр.
устно стр. 86/ 5

15

18.03.2011 г. Петък: сб. стр. 55/ 8, 9, 11
                                              стр. 54/5 /а, б/


18.03.2011 г. Петък: сб. стр. 93/ 4, 5
                                              стр. 94/6, 7, 8, 9, 10
                                              сб. стр. 95/ 11