Географски области

 Научи как да разказваш - ТУК.

 

 

  

 

Провери какво знаеш

Умни Патиланци, тук ще намерите тестове, които ще ви помогнат да проверите знанията си.
 
Моята родина -  България - ТУК
 
Дунавската равнина - ТУК

 

Старопланинска област - ТУК
  
Задбалкански котлавини, Витоша и средна гора - ТУК

 

   Рила и Пирин - ТУК
   Рила, Пирин и Витоша - ТУК
  
  Родопите - планината на Орфей - ТУК

 

 Черноморско крайбрежие - ТУК
Българско черноморско крайбрежие - ТУК

  

   Всичко за природните области - ТУК
 

 

ТЕСТ ЗА ПРИРОДНИТЕ ОБЛАСТИ - ПРОВЕРКА
  1.Дунавската равнина се простира:
- на север от река Дунав  до Стара планина на юг;
 - от река Тимок до Черно море на изток.
 2.Кои реки протичат през Дунавската равнина? Огоста, Янтра, Осъм, Искър,Вит,Лом
 3.В кои градове разположени в Дунавската равнина има топлоелектрически централи?
Видин, Плевен, Русе, Свищов, Шумен
4.Старопланинската област включва:
а) Предбалкан;                б) Балкан – Стара планина.
 5.Кои три пещери се намират в Старопланинската област?
            а) Магурата; б) Леденика в) Съева дупка .
 6.Най-висок връх в Стара планина е връх Ботев /2 376 м/
7.Коя е най-населената природна област?  Софийското поле
8.От кои части се състои Преходната област?
            а) Задбалкански котловини;           б) Средна гора
            в) Витоша ;                                        г) Краище
9.Кои три големи котловини са разположени в Преходната област?
а) Софийска котловина;     
б) Карловско поле;
 в) Казанлъшко поле.
 10.Най-високия връх в Средна гора е връх Богдан/ 1 604 м/ .
 11.Кои три големи града са разположени в Горнотракийската низина? Пловдив, Стара Загора, Пазарджик
 12.Горнотракийската низина се простира от Средна гора до Рила и Родопи .
 13.Коя река протича през Горнотракийската низина? През Горнотракийската низина протича река Марица.
 14.Коя е най-високата планина в Преходната област? Най- високата планина в тази област е Витоша.
 15.В коя природна област е столицата ни София? Столицата ни се намира в Софийското поле близо до планината Витоша.
 
Ето и електронен тест за това, което учихме - ТУК

 


Човекът и обществото-преговор

  І. Географска част
 на север – река Дунав ни свързва с Румъния
на изток – Черно море
на запад – Сърбия, Черна гора, Македония
на юг – Гърция, Турция
 2.     Местоположение на страната – разположена е в континента Европа, в югоизточната част на Балканския полуостров
 3.     Планини в България-

 

Рила – най-високата, заледявана планина у нас, най-висок връх Мусала /2925 м/, Пирин – втора по височина /вр. Вихрен/ ,
 Стара планина – най-дългата планина /разделя условно страната на северна и южна част/, най-висок връх Ботев,
Родопите – най-обширната планина, вр. Голям Перелик
 
Природни богатства в планините – гори, води, минерални извори, руди, диви животни, редки растения, чист въздух

 

  1. Равнини и низини –
   Дунавската равнина – най-голямата равнина у нас, разположена в Северна България , градове в равнината – Русе, Видин, Плевен, Разград, Добрич и др.
   Горнотракийската равнина – най-голямата низина у нас – разположена е в Южна България, в Преходната област, градове в низината – Пловдив, Пазарджик
 
Природни богатства в равнините части – плодородни почви, природни богатства
 
  1. Реки в България –
   Искър – най-дългата, извира от Рила, пресича Стара планина, напоява земите на Дунавската равнина и се влива в р. Дунав
   Марица – най-пълноводната река у нас, извира от Рила, напоява Горнотракийската равнина, влива се в Бяло мора
  
Водите на реките служат за напояване на земите, за производство на електроенергия, за риболов
  1. Природни области в България – Дунавска равнина, Старопланинска област, Преходна област, Рило-Родопска област, Черноморско крайбрежие
 
  1. Черно море – врата към света, туризъм, риболов, морски транспорт, производство на морска сол, нефт. Варна – морска столица на България.
 
  1. България – национален празник – 3 март, символи – герб, знаме, химн/Мила Родино/, държавен глава – президент, Министерски съвет – министрите управляват страната, Народно събрание – депутатите създават закони; основен закон – Конституция, столица – София, там се намират всички управляващи институции. Официални празници – 24 май, 6 май, 6 септември, 21 септември

 


За връзка

rumiana


 

 


Cool Clocks at Wishafriend

 


Важни телефонни номера

          

 

150 - Бърза помощ
166 - Полиция
160 - Пожарна
112 - Единен телефон за спешна помощ