За слънчевата система може да начите още нещо интересно - ТУК,ТУК и ТУК.
 
Как да използваш глогстер? Движе стрелката по картинките, надписите. Когато стрелкичката се превърне в ръчичка, щракни.
 Припомни си най-важното за пранетата Земя. ТУК и ТУК
А ТУК ще си припомниш какво трябва да знаеш за звука.